Rynek pieniężny

Bardzo mocne dane gospodarcze 

W ubiegłym tygodniu zostały opublikowane dane świadczące o silnym ożywieniu gospodarczym. Dane były znacznie lepsze od oczekiwań rynkowych i mogą zadecydować, że wzrost gospodarczy w pierwszym kwartale zbliży się do 4%, co mogłoby wywierać presję na polskie władze monetarne w kierunku szybszych od oczekiwań podwyżek stóp procentowych. 

W oczekiwaniu na decyzje Europejskiego Banku Centralnego

W nadchodzącym tygodniu odbędzie się posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego. Prawdopodobnie stopy procentowe pozostaną na dotychczasowym poziomie, jednak mogą być zasygnalizowane zmiany prowadzonego luzowania ilościowego lub też wskazana ścieżka normalizacji stóp procentowych. W ostatnich latach posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego były często impulsem dla rynków finansowych - podobny scenariusz może nastąpić i tym razem przy czym wyższe jest ryzyko wariantu rosnących rynkowych stóp procentowych.

Nastawienie do rynku pieniężnego

nastawienie do rynku

Rynek obligacyjny

Lekkie wystromienie polskiej krzywej procentowej

W ubiegłym tygodniu mieliśmy do czynienia z niewielkim wystromieniem polskiej krzywej procentowej w wyniku spadku rentowności obligacji dwuletnich jak i niewielkim wzrostem dochodowości papierów skarbowych o dziesięcioletnim terminie wykupu. Na rynkach bazowych nastąpił wzrost rentowności obligacji amerykańskich o 3 punkty bazowe oraz niemieckich o 6 punktów bazowych. Większa zwyżka dochodowości obligacji niemieckich jest związana z lepszymi danymi gospodarczymi płynącymi ze Strefy Euro jak i znacząco niższym poziomem odniesienia. Dodatkowo wzrost rentowności obligacji niemieckich może być spowodowany spadającym ryzykiem negatywnych rozstrzygnięć wyborów prezydenckich we Francji.

Agencja S&P potwierdziła rating Polski

Agencja S&P w komunikacie, opublikowanym po zamknięciu sesji w piątek, potwierdziła rating Polski na poziomie BBB+ i utrzymała jego stabilną perspektywę. W opinii agencji wysoki wzrost gospodarczy powinien zbilansować ekspansywną politykę fiskalną i wzrost wydatków socjalnych. Natomiast zagrożeniem dla dotychczasowego ratingu mogłoby być osłabienie niezależności Narodowego Banku Polskiego.

Nastawienie do rynku obligacyjnego

nastawienie do rynku - negatywne

Dodaj komentarz

Przeczytaj podobne wpisy