Rynek pieniężny

Euforia na obligacjach o zmiennym oprocentowaniu

Obligacje o zmiennym oprocentowaniu przyspieszyły trend wzrostowy i ich ceny w ostatnim tygodniu znacząco wzrosły. W przypadku serii o najdłuższym terminie wykupu wzrosty przekroczyły 0,3-0,4% co oznacza, że w ostatnim tygodniu należały do najlepiej pracujących obligacji skarbowych. Popyt na obligacje o zmiennym oprocentowaniu jest generowany głównie przez polskie banki, czemu służy ograniczona akcja kredytowa (banki zmuszone są do nabywania papierów skarbowych, które w przeciwieństwie do bonów pieniężnych emitowanych przez NBP są zwolnione z podatku od aktywów bankowych). Dodatkowo wsparciem dla naszych obligacji o zmiennym oprocentowaniu jest spadek ryzyka kredytowego kraju mierzonego przez asset swapy.

Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe bez zmian

Zgodnie z oczekiwaniami rynkowymi RPP pozostawiła stopy procentowe bez zmian. W komunikacie po posiedzeniu podkreślono, że ryzyko przekroczenia celu inflacyjnego jest ograniczone. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest utrzymanie stóp procentowych na niezmienionym poziomie do końca przyszłego roku. Według Prezesa A. Glapińskiego nawet utrzymujący się wzrost Produktu Krajowego Brutto na poziomie około 4% nie musi być zachętą do zacieśniania polityki monetarnej.

Nastawienie do rynku pieniężnego

nastawienie do rynku

Rynek obligacyjny

Wystromienie polskiej krzywej rentowności przy wzroście awersji do ryzyka na rynkach bazowych

Na rynkach bazowych nastąpił wzrost awersji do ryzyka, co związane było przede wszystkim z zagrożeniem wszczęcia procedury usunięcia z prezydentury D. Trumpa. Rentowności amerykańskich 10-latek spadły o 9 punktów bazowych, natomiast niemieckich obniżyły się o 3 punkty bazowe. Nieco odmiennie zareagował polski rynek obligacji, na którym krzywa rentowności uległa wystromieniu. Dochodowości obligacji 2-letnich spadły o 3 punkty bazowe, rentowności 10-letnich papierów skarbowych zwiększyły się o 3 punkty bazowe. Na zachowanie 2-latek z pewnością miały wpływ wypowiedzi Prezesa Narodowego Banku Polskiego o możliwości utrzymania niskiego poziomu stóp procentowych do końca 2018 roku.

Kolejny udany przetarg obligacji skarbowych

Po dłuższym okresie przerwy odbył się przetarg obligacji. Jednak inwestorzy, którzy liczyli, że będą mogli nabyć taniej papiery skarbowe na rynku pierwotnym srodze się zawiedli. Jeszcze przed aukcją Minister Finansów ograniczył wstępną ofertę z 3-6 mld zł do jedynie 3 mld zł. Natomiast na przetargu inwestorzy zgłosili łączny popyt o wartości niemal 7 mld zł. Ceny osiągnięte na aukcji były wyższe niż na rynku wtórnym. Niestety po przetargu na rynek zawitała korekta notowań.

Nastawienie do rynku obligacyjnego

Nastawienie do rynku - neutralne

Dodaj komentarz

Przeczytaj podobne wpisy