RYNEK PIENIĘŻNY

Inflacja nadal pod kontrolą

Opublikowane dane dotyczące inflacji CPI i bazowej w Polsce nadal pokazują, że presja na wzrost cen pozostaje ograniczona. Inflacja bazowa wzrosła o 0,9% i była to zmiana zgodna z oczekiwaniami rynkowymi. Inflacja wzrosła o 2,5%. Głównym powodem wzrostu była zmiana cen żywności i energii. W tym miesiącu po raz kolejny dołożyły się wzrosty, szeroko komentowane w mediach, cen masła i jaj. W kolejnych miesiącach dynamika inflacji powinna spadać, głównie dzięki efektom bazowym. Uważamy, że dane te utwierdzają większość członków RPP w opinii o braku konieczności zmian w polityce pieniężnej. Bardzo istotne dla dalszych kierunków zmian w polityce pieniężnej będą odczyty inflacji bazowej przy oczekiwaniach na jej niewielkie wzrosty.

Nastawienie do rynku pieniężnego

Nastawienie do rynku - neutralne

RYNEK OBLIGACYJNY

Tydzień pod znakiem banków centralnych

W poprzednim tygodniu najważniejszymi wydarzeniami dla rynku długu były posiedzenia amerykańskiego i europejskiego banku centralnego. Era ujemnych stóp procentowych w Europie trwa nadal. ECB zgodnie z oczekiwaniami nie zmienił stóp procentowych, czyli stopa depozytowa nadal wynosi -0,4%. Nie zmieniony pozostał również program skupu aktywów. Od 1 stycznia, bank centralny będzie skupował aktywa o wartości 30 mld euro miesięcznie. Program będzie trwał do września 2018 r. Struktura zakupów, czyli jakie papiery wartościowe będą kupowane, nie była dyskutowana. Istotną informacją było podniesienie prognoz wzrostu gospodarczego i inflacji w Europie. ECB podkreślił jednak, że wzrost inflacji pozostanie ograniczony i oczekuje obecnie na sygnały trwałego wzrostu. Fed również zachował się zgodnie z oczekiwaniami rynku i podniósł stopy procentowe do przedziału 1,25-1,50%. Tradycyjnie w komunikacie znalazły się zdania mówiące o pozytywnych tendencjach w gospodarce (rynek pracy, konsumpcja, inwestycje) przy ograniczonej presji inflacyjnej. Po ogłoszeniu decyzji amerykańskie obligacje zyskiwały na wartości co oznacza, że rynek odebrał gołębio komunikat Fed.

Nastawienie do rynku obligacyjnego

Nastawienie do rynku - neutralne

Dodaj komentarz

Przeczytaj podobne wpisy