RYNEK PIENIĘŻNY

Nadal niewielka zmienność

Krajowy rynek pieniężny zachował się po raz kolejny stabilnie. Ceny obligacji obligacji krótkoterminowych i zmienno procentowych ulegały niewielkim zmianom. Najważniejszym wydarzeniem dla rynku było posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Zgodnie z oczekiwaniami RPP nie zmieniła stóp procentowych. Komunikat po posiedzeniu był podobny do tych jakie widzieliśmy po wcześniejszych spotkaniach. Pozostał on gołębi. Rada po posiedzeniu oceniła, że w horyzoncie projekcji inflacja utrzyma się w pobliżu celu inflacyjnego, a obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę w rodzimej gospodarce. Jeden z członków Rady J. Osiatyński podkreślił, że stabilne oczekiwania inflacyjne dowodzą, że obecna polityka pieniężna jest odpowiednia do sytuacji gospodarczej. Nadal uważamy, że w całym 2018 roku stopy procentowe w Polsce pozostaną na obecnym poziomie.

Nastawienie do rynku pieniężnego

Nastawienie do rynku - neutralne

 

 

RYNEK OBLIGACYJNY

Uspokojenie nastrojów

Po ostatnich burzliwych tygodniach poprzedni tydzień przyniósł inwestorom uspokojenie na rynku długu. Dotyczyło to zarówno obligacji polskich jak i amerykańskich oraz europejskich. Na rynku amerykańskim rentowność obligacji dziesięcioletniej zatrzymała się na granicy 2,85% i niebezpiecznie zbliżyła się do psychologicznego poziomu 3%. Przebicie tej granicy oznaczałoby osiągnięcie pięcioletniego maksimum dla rentowności obligacji amerykańskich. Uspokojenie nastąpiło też na rynku walutowym. Dolar umocnił się po wielu tygodniach spadku wartości wobec euro. Kurs obniżył się z poziomu ok. 1,25 USD za euro do ok. 1,225. W gospodarce nadal jesteśmy świadkami dobrej koniunktury. Przykładem już po raz kolejny jest amerykański rynek pracy. Są na nim pobijane kolejne wieloletnie rekordy. Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w Stanach Zjednoczonych spadła o 9 tysięcy do 221 tysięcy. To jeden z najniższych odczytów od ponad 40 lat. Średnia tego wskaźnika z ostatnich czterech tygodni wyniosła 224,5 tysiąca i była najniższa od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Komisja Europejska podniosła prognozę wzrostu gospodarczego dla Polski na rok 2018 z 3,8% na 4,2%, a na rok 2019 z 3,4% na 3,6%. W związku z dobrymi danymi gospodarczymi w najbliższych tygodniach można spodziewać się dalszych umiarkowanych wzrostów rentowności obligacji.

Nastawienie do rynku obligacyjnego

nastawienie do rynku - negatywne

Dodaj komentarz

Przeczytaj podobne wpisy