Rynek pieniężny

Stopy procentowe bez zmian

Perspektywy lepsze pomimo chwilowego spowolnienia Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Komentarze członków RPP miały podobny ton jak poprzednio. Członkowie Rady ocenili, że sporo mniejsze od oczekiwań tempo wzrostu polskiej gospodarki wynika głównie ze spadku inwestycji, które jest następstwem mniejszego wykorzystania środków unijnych oraz utrzymującej się niepewności wśród przedsiębiorstw. Prezes Glapiński wyraził przekonanie, że wyhamowanie inwestycji jest tymczasowe i w 2017 nastąpi odbicie PKB ze względu na przyspieszenie absorpcji unijnych środków. RPP podtrzymuje, że obecny poziom stóp sprzyja utrzymaniu gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu. Oczekiwane szybsze tempo wzrostu w przyszłym roku ma wynikać również z dalszego wzmocnienia popytu konsumpcyjnego.

Nastawienie do rynku pieniężnego

nastawienie do rynku

Rynek obligacyjny

Decyzje Europejskiego Banku Centralnego rozwiewają obawy dotyczące przyszłości QE Na grudniowym posiedzeniu Europejski Bank Centralny nie zmienił stóp procentowych. Jednocześnie Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego zdecydowała o przedłużeniu programu skupu aktywów od kwietnia do grudnia 2017 r., przy czym aktualny poziom w wysokości 80 mld EUR zostanie zmniejszony do poziomu 60 mld EUR. Jeżeli będzie konieczne EBC może przedłużyć skup aktywów o kolejne miesiące. Z początkiem nowego roku EBC rozszerzy zakres aktywów objętych programem skupu. Rozszerzenie obejmie instrumenty, których rentowność kształtuje się poniżej stopy depozytowej EBC (-0,4%), a także instrumenty o zapadalności poniżej 2 lat (poprzednio bank kupował instrumenty o zapadalności od 2 do 30 lat, a teraz będzie to zakres od 1 do 30 lat). Podsumowując mamy ograniczenie miesięcznej kwoty skupu ale w zamian jest wydłużenie okresu skupu z sześciu do dziewięciu miesięcy lub dłużej - jak zapewnił Prezes Draghi.

Nastawienie do rynku obligacyjnego

nastawienie do rynku

Dodaj komentarz

Przeczytaj podobne wpisy