RYNEK PIENIĘŻNY

Gołębia RPP szkodzi bankom

Poprzedni tydzień obfitował w posiedzenia Banków Centralnych, w Europie ECB, a w Polsce najważniejszym wydarzeniem dla rynku długu było posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Oczywiście zgodnie z oczekiwaniami rynku i ekonomistów, stopy procentowe pozostały na niezmienionym poziomie. Głównym punktem, na który czekali inwestorzy była projekcja gospodarcza. W prognozie tej podwyższeniu uległ szacunek PKB, a obniżeniu prognoza inflacji. Jest to woda na młyn dla gołębich komentarzy Rady. Na konferencji nie tylko została podtrzymana gotowość utrzymywania stóp procentowych na niezmienionym poziomie w 2018 roku, to jeszcze zasugerowano możliwość braku ich zmian w kolejnym roku. Istotną obserwacją jest również powolny wzrost inflacji bazowej. Zgodnie z prognozą bardzo powolne tempo jej wzrostu będzie się utrzymywało również w przyszłości. Tak gołębi przekaz ze strony  Banku Centralnego był pewnym zaskoczeniem dla rynku. Po jego ogłoszeniu wzrosły ceny polskich obligacji skarbowych. Uważamy, że po ostatnich informacjach ze strony RPP jeszcze bardziej wzrosło prawdopodobieństwo utrzymania w tym roku stóp procentowych bez zmian.

Nastawienie do rynku pieniężnego

Nastawienie do rynku - neutralne

 

 

RYNEK OBLIGACYJNY

ECB sygnalizuje dalsze wygaszanie programu skupu aktywów

Najważniejszym wydarzeniem poprzedniego tygodnia na rynku długu było posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego. Kluczowym efektem tego posiedzenia jest rezygnacja z deklaracji gotowości ECB do ewentualnego zwiększania skali skupu aktywów. Jest to kolejny krok po zmniejszeniu wartości nabywanych przez Bank Centralny aktywów. Jest to również czytelny znak dla rynków finansowych, że polityka pieniężna w Europie będzie nadal stopniowo zacieśniana. Skup aktywów w wysokości 30 mld euro miesięcznie będzie na razie kontynuowany co najmniej do września bieżącego roku. Oczywiście zgodnie z oczekiwaniami rynku i ekonomistów stopy procentowe pozostały na niezmienionym poziomie. Przypomnijmy, że wynoszą one: stopa operacji refinansujących: 0,00%, stopa depozytowa: -0,40%. Jeśli chodzi o przyszłość stóp procentowych, to podtrzymana została deklaracja utrzymania ich na dotychczasowym poziomie przez dłuższy czas, z pewnością przekraczający horyzont skupu aktywów. W swoich projekcjach gospodarczych nieznacznie podniesiono prognozę PKB na rok 2018, natomiast szacunek inflacji został obniżony na przyszły rok. Reasumując po posiedzeniu ECB najbliższe podniesienie stóp procentowych nastąpi zapewne dopiero w 2019 roku.

 

Nastawienie do rynku obligacyjnego

nastawienie do rynku - negatywne

 

Dodaj komentarz

Przeczytaj podobne wpisy