Rynek pieniężny

Poprawa sytuacji na rynku obligacji o zmiennym oprocentowaniu

Pomimo, że Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe bez zmian, to poprawa koniunktury na obligacjach o stałym oprocentowaniu przełożyła się również (choć w mniejszej skali) na zachowanie papierów skarbowych o zmiennym dochodzie odsetkowym. W tym tygodniu uwagę inwestorów przykuwała będzie informacja o finalnych odczytach inflacji oraz inflacji bazowej.

 

Nastawienie do rynku pieniężnego

Nastawienie do rynku - neutralne

Rynek obligacyjny

Posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej

Zgodnie z oczekiwaniami RPP nie dokonała zmian stóp procentowych NBP (stopa referencyjna pozostała na poziomie 1,50%). Wymowa komunikatu po posiedzeniu banku centralnego była raczej gołębia. Prezes NBP wyraził opinię, że stopy procentowe pozostaną bez zmian do końca 2018 r. Jednocześnie A. Glapiński jest zadowolony ze stanu gospodarki, ponieważ nie ma w niej obecnie nierównowag. RPP nie jest również zaniepokojona sytuacją na rynku pracy. Obecny niski poziom bezrobocia w połączeniu ze wzrostem płac nie przekłada się na wzrost inflacji bazowej. Gdyby nawet wystąpił brak rąk do pracy może być on wypełniony przez rezerwy tkwiące w rolnictwie i wśród osób młodych.

Posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego

Europejski Bank Centralny również pozostawił politykę pieniężną bez zmian. EBC nie zmienił stóp procentowych i jednocześnie podtrzymał parametry i horyzont skupu aktywów. Właśnie dalsze losy skupu aktywów były pod szczególną obserwacją inwestorów. Więcej szczegółów dotyczących QE w Europie może zostać podane po posiedzeniu październikowym. Na posiedzeniu EBC dyskutowano również zmienność kursu walutowego, którą należy czytać obecnie jako umocnienie się euro. Sugeruje to, że kurs walutowy będzie istotnie determinować przyszłe decyzje banku.

W obliczu braku decyzji i raczej gołębich komentarzy obligacje zyskiwały na wartości

Obecnie na rynku obligacji skarbowych ścierają się ze sobą dwa przeciwstawne czynniki. Z jednej strony notowany jest silniejszy wzrost gospodarczy, z drugiej natomiast inflacja jest nadal pod kontrolą. Odzwierciedleniem tych tendencji jest najnowsza rewizja prognoz EBC. Wzrost PKB został zrewidowany w górę, a inflacja w dół. Brak presji inflacyjnej powstrzymuje banki centralne przed działaniem.

Nastawienie do rynku obligacyjnego

Nastawienie do rynku - neutralne

Dodaj komentarz

Przeczytaj podobne wpisy