RYNEK PIENIĘŻNY

Inflacja kolejny raz poniżej oczekiwań

Już inflacja za luty okazała się dla większości uczestników rynku zaskakująco niska. Niewielu więc spodziewało się kolejnego zaskoczenia in minus w marcu. Życie kreśli jednak własne scenariusze, nie oglądając się na inwestorów i analityków. W marcu odczyt inflacji obniżył się do 1,3%, znacznie poniżej konsensusu rynkowego, który przewidywał poziom 1,7%. Opublikowane dane są wstępne, więc obecnie jedynie możemy się domyślać i szacować, co spowodowało taki spadek dynamiki cen. Głównym podejrzanym jest inflacja bazowa. Obecnie, trudno jest stwierdzić, które dokładnie elementy inflacji bazowej miały największy wpływ na finalny odczyt. Marcowy poziom inflacji jest bardzo silnym argumentem dla RPP do kontynuacji łagodnej polityki pieniężnej. Wydaje się, że nawet największym zwolennikom zacieśniania polityki pieniężnej zostały dziś wytrącone prawie wszystkie argumenty. Szacujemy, że po tych danych konsensus na termin możliwych podwyżek stóp procentowych przesunął się z początku 2019 roku na trzeci lub nawet czwarty kwartał przyszłego roku.

 

Nastawienie do rynku pieniężnego

Nastawienie do rynku - neutralne

 

 

RYNEK OBLIGACYJNY

Ryzyko wojny handlowej

W poprzednim tygodniu nastąpiła kolejna odsłona tzw. wojny handlowej. Chiny nie pozostały dłużne Stanom Zjednoczonym i w odpowiedzi na nałożenie ceł na towary importowane z Państwa Środka zagroziły, że nałożą cła odwetowe na produkty amerykańskie. Miałyby one objąć 1333 amerykańskie towary. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział wprowadzenie kolejnych obostrzeń handlowych w postaci ceł importowych na towary z Chin jako odpowiedź na te groźby. Jednocześnie oba kraje dają sobie czas na negocjacje, ponieważ nowo uchwalone restrykcje mają wejść w życie dopiero za 60 dni. Wszystkie te działania i wypowiedzi zwiększają ryzyko i niepewność inwestorów. Szczególnie dotyczy to oczywiście rynku akcji, ale na obecnym etapie nie wiadomo jak ta „wojna celna” się skończy i jaki będzie miała wpływ na gospodarkę oraz na rynki finansowe. Kolejnym istotnym wydarzeniem dla rynku długu były informacje z amerykańskiego rynku pracy. Zatrudnienie w sektorze pozarolniczym wzrosło w marcu o 103 tys. etatów, czyli najmniej od 6 miesięcy. Stopa bezrobocia pozostała stabilna już szósty miesiąc z rzędu kształtując się na poziomie 4,1%. Spadł również odsetek długoterminowo bezrobotnych. Tempo wzrostu płac przyspieszyło do 2,7% r/r pozostając jednak na poziomach, które można ocenić jako umiarkowane. Dane z rynku pracy, pomimo że są nieco słabsze od oczekiwań, nie zmieniają prognoz rynkowych dotyczących amerykańskich stóp procentowych. Prawdopodobnie kolejna podwyżka nastąpi w czerwcu.

 

Nastawienie do rynku obligacyjnego

nastawienie do rynku - negatywne

Dodaj komentarz

Przeczytaj podobne wpisy