RYNEK PIENIĘŻNY

Stabilizacja stóp procentowych najbardziej prawdopodobnym scenariuszem.

Wypowiedzi płynące ze strony przedstawicieli Rady Polityki Pieniężnej utwierdzają w przekonaniu, że większą część 2018 roku czeka nas okres stabilizacji stóp procentowych na obecnym poziomie. Okres utrzymania dotychczasowego kosztu pieniądza przez RPP do połowy bieżącego roku wydaje się być niezagrożony. Taka postawa "Rady" wzbudza wśród wielu ekonomistów mieszane odczucia. Większość z nich uważa, że potrzeba podwyżek stóp powinna być sygnalizowana już teraz, szczególnie w kontekście wzrostu oczekiwań inflacyjnych oraz ze względu na kilkunastomiesięczne opóźnienia w mechanizmie transmisji polityki monetarnej. Wytłumaczeniem braku działań ze strony polskich władz monetarnych jest postawa banków centralnych innych państw regionu, w tym szczególnie Europejskiego Banku Centralnego, który cechuje się bardzo "gołębim" nastawieniem. Rynek oczekuje, że pierwsze podwyżki w strefie euro będą miały miejsce dopiero w 2019 roku, zatem RPP, która zwraca uwagę również na sytuacje międzynarodową może sobie pozwolić na wydłużony czas reakcji. Ważnym argumentem jest ograniczenie napływu kapitału związane ze zbyt dużym umocnieniem złotówki, co mogłoby prowadzić do osłabienia konkurencyjności krajowych eksporterów. Ponadto pojawiają się  obawy o inwestycje, którym z pewnością nie pomógłby wyższy koszt pieniądza.

Obligacje o oprocentowaniu zmiennym nadal atrakcyjne w 2018 r.

Perspektywy dla rynku pieniężnego na nadchodzący rok pozostają dobre, a wyniki funduszy prawdopodobnie przewyższą depozyty bankowe. Głównym składnikiem funduszy pieniężnych pozostają obligacje o oprocentowaniu zmiennym, które wprawdzie z opóźnieniem, ale elastycznie dostosowują się do sytuacji na rynku stopy procentowej.  Pomimo znacznych wzrostów ich cen w roku 2017 i wynikającego stąd ryzyka korekty krótszym okresie, uważamy że w całym 2018 możemy liczyć na przyzwoity zysk z tej klasy aktywów.

Nastawienie do rynku pieniężnego

Nastawienie do rynku - neutralne

 

RYNEK OBLIGACYJNY

Wzrost rentowności obligacji amerykańskich, pomimo słabszych  od oczekiwań danych z amerykańskiego rynku pracy.  Polskie  papiery rządowe odporne na doniesienia zza oceanu.

W piątek Departament Pracy Stanów Zjednoczonych opublikował raport dotyczący sytuacji na rynku pracy w grudniu 2017 r. Dane były poniżej oczekiwań - rynek pracy w USA stworzył 146 tys. nowych miejsc pracy w sektorze pozarolniczym. Oczekiwania ekonomistów były wyższe, na poziomie 185 tys. Początkowo obligacje amerykańskie zareagowały spadkiem rentowności. Jednak w miarę upływu czasu  podaż stawała się coraz silniejsza. Ostatecznie notowania amerykańskich dziesięciolatek zamknęły się około 2 punkty bazowe wyżej niż w czwartek. Polskie papiery skarbowe okazały się całkowicie odporne na te informacje i rentowność polskich obligacji dziesięcioletnich spadła o około 9 pb.

Podwyższona zmienność obligacji w USA i strefie euro w 2018 r.

Nadchodzący rok nie będzie łatwy. Zwiększona zmienność pojawi się na rynkach obligacji amerykańskich, co będzie konsekwencją normalizacji polityki pieniężnej przez Rezerwę Federalną. Dla obligacji strefy euro dodatkowym zagrożeniem będą wydarzenia polityczne - kontynuacja negocjacji warunków "brexitu", problemy Hiszpanii związane z Katalonią oraz wybory parlamentarne we Włoszech, które odbędą się w połowie 2018 r. Sytuacja globalna nie pozostanie bez wpływu na krajowy rynek papierów dłużnych, jednak dobre wyniki polskiej gospodarki, lepszy od prognoz deficyt budżetowy i dalsza poprawa ściągalności podatków powinny spotkać się z przychylną oceną inwestorów i stabilizować notowania krajowych obligacji.    

Nastawienie do rynku obligacyjnego

Nastawienie do rynku - neutralne

 

Dodaj komentarz

Komentarze do artykułu

marek tracz,
Hmmm.... Pienieżny stracił w piątek 0.1%. Zresztą wszystkie fundusze pieniężne na rynku poniosły duże straty. Czy mógłby ktoś wyjaśnić gdzie leży przyczyna takiego wahnięcia? To była korekta na korporatach czy na skarbowych zmiennoprocentowych w związku z retoryką RPP? jakoś nie potrafię znaleźć przyczyny. Z ciekawości po prostu chciałbym się tego dowiedzieć. Czy mógłby ktoś z 'załogi' KBC wyjaśnić ten problem? Obejrzałem sobie sprawozdanie tego subfunduszu i z tego co jest tam wyszczególnione to większość notowanych na rynku obligacji to obligacje skarbowe więc dla mnie jedynym wytłumaczeniem to chyba korekta na tych obligacjach bo nienotowane wyceniane są chyba liniowo. A swoją drogą... Fundusze mogą podac aktualne stany portfeli czy też jedyną informację tego rodzaju można wyczytać tylko ze sprawozdań? Jeśli tak to można wiedzieć czy struktura portfela takiego funduszu zmienia się co jakiś czas czy też zarządzający jednak są pasywni i raczej wolą czekac na odwrócenie trendu czy sytuacji na rynku?

Przeczytaj podobne wpisy