Rynek pieniężny

Słabszy PMI zapowiada spowolnienie polskiej gospodarki ... za wcześnie na reakcje Rady Polityki Pieniężnej

W lipcu miał miejsce kolejny spadek naszego krajowego indeksu PMI dla przemysłu. Wskaźnik ten obniżył się do 50,3.Przekroczenie w dół wartości 50 oznaczałoby zmianę pozytywnego trendu wzrostu i pogorszenie koniunktury w kolejnych miesiącach. Warto nadmienić, iż był to najniższy odczyt wskaźnika PMI od września 2014 roku. Ceny obligacji o zmiennym oprocentowaniu utrzymują tendencję wzrostową Kolejny tydzień ceny obligacji o zmiennym oprocentowaniu rosły. Pozytywne dla rynku nowe propozycje Prezydenta RP w sprawie konwersji kredytów walutowych zmniejszyły ryzyko dalszych obniżek ratingu Polski oraz zmieniają perspektywę zagranicznych inwestorów w zakresie ryzyka walutowego. Powyższe, pozytywne wiadomości przełożyły się na znaczne zawężenie asset swapów na długim końcu polskiej krzywej dochodowości i wydatnie pomogło najdłuższym wz-tkom.

Nastawienie do rynku pieniężnego

nastawienie do rynku

Rynek obligacyjny

Rynki finansowe pozytywnie reagują na nowe propozycje w sprawie kredytów walutowych 

Na początku mijającego tygodnia Kancelaria Prezydenta RP wraz z Prezesem NBP przedstawiły ramy nowej ustawy dotyczącej kredytów hipotecznych denominowanych we frankach szwajcarskich:

•   jest to znacznie mniej dotkliwa dla banków propozycja, banki miałyby zwrócić niesprawiedliwie pobrany spread walutowy dla kredytów do kwoty 50 tys. zł – szacowany koszt tej operacji szacowany jest na 4 - 8 mld zł
•   poprzez wzrost wymogów kapitałowych banki będą „zachęcane” do zamiany istniejących kredytów denominowanych we frankach szwajcarskich na złotówkowe oferując klientom warunki skłaniające ich do takiej konwersji – na obecną chwilę koszt nie jest znany, ale wcześniejsze szacunki opiewały na kwotę nawet 70 mld zł.

Projekt został dobrze odebrany przez rynki finansowe, jako „mało szkodliwy” dla sektora bankowego. Zarówno akcje jak i obligacje zareagowały wzrostem cen. 

Bank Anglii obniża stopy procentowe i zwiększa program skupu aktywów do 435 mld funtów - to więcej niż oczekiwali inwestorzy

Bank Anglii obniżył podstawową stopę procentową o 25 pb do 0,25%. Komitet Polityki Monetarnej zwiększył wartość programu QE o 60 mld funtów - do 435 mld funtów na wykup obligacji rządowych, oraz dodatkowe 10 mld funtów na wykup obligacji korporacyjnych. Celem obniżki stóp procentowych jest pomoc gospodarce brytyjskiej w zredukowaniu kosztów wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Ponadto zapowiedziano uruchomienie systemu finansowania Term Funding Scheme (TFS), który ma zapewnić refinansowanie dla banków po stopie procentowej zbliżonej do stopy bazowej. TFS ma zapewnić uczestnikom źródło finansowania w celu wsparcia dodatkowego kredytowania realnej gospodarki. Bank przedstawił również prognozy tempa wzrostu gospodarczego, które przewidują znaczny spadek PKB w kolejnych miesiącach. Jednak w scenariuszu bazowym Bank Anglii nie zakłada recesji.

Nastawienie do rynku obligacyjnego

nastawienie do rynku

Dodaj komentarz

Przeczytaj podobne wpisy