Rynek pieniężny

PKB za pierwszy kwartał wzrósł o 4% - największy wpływ na wzrost gospodarczy miała konsumpcja

Główny Urząd Statystyczny podał, że Produkt Krajowy Brutto wzrósł w I kw. 2017 roku o 4% r/r , natomiast inwestycje w I kwartale spadły o 0,4% (w ujęciu rocznym). W I kwartale br. zanotowano też niewielki, pozytywny wpływ eksportu netto, który wyniósł +0,1 pkt. % w porównaniu z +0,8 pkt. % w IV kwartale 2016r. Tak duży, kwartalny wzrost, odnotowano ostatnio w IV kwartale 2015r. PKB wyniósł wtedy 4,2% rok do roku. Wyższy od oczekiwań PKB, póki co raczej nie skłoni Rady Polityki Pieniężnej do rozważań na temat podwyżek stóp procentowych. Wyższy wzrost gospodarczy musiałby być poparty znacznym wzrostem inflacji, która jak na razie stabilizuje się poniżej celu inflacyjnego na poziomie 2,5% wyznaczonego przez RPP.

 Inflacja lekko poniżej oczekiwań

Według wstępnych danych GUS w maju inflacja była niższa niż w kwietniu i spadła z 2% r/r do 1,9% r/r. Przewidywania analityków i ekonomistów kształtowały się na poziomie 2% r/r.

Nastawienie do rynku pieniężnego

Nastawienie do rynku - neutralne

Rynek obligacyjny

Słabsze od oczekiwań dane z amerykańskiego rynku pracy wspierają zakupy obligacji

W piątek Departament Pracy Stanów Zjednoczonych opublikował raport dotyczący sytuacji na rynku pracy w maju 2017r. Dane były poniżej oczekiwań - rynek pracy w USA stworzył 138 tys. nowych miejsc pracy w sektorze pozarolniczym. Oczekiwania ekonomistów były wyższe, na poziomie 182 tys. Obligacje amerykańskie zareagowały znacznym spadkiem rentowności. Dziesięciolatki zza oceanu w mgnieniu oka obniżyły rentowność z 2,21% do 2,16%. W ślad za nimi ruszyły polskie papiery skarbowe – rentowność polskich obligacji dziesięcioletnich spadła z około 3,22% na 3,17%. Pomimo gorszego odczytu nie zmieniamy zdania w kwestii perspektywy zacieśnienia polityki monetarnej ze strony FED i podtrzymujemy, że w czerwcu Rezerwa Federalna podniesie stopy o kolejne 25 pb. Polskie obligacje mogą jeszcze zyskać w pierwszych dniach nadchodzącego tygodnia, zagrożeniem jest znaczny spadek rentowności jaki wykonał się na przestrzeni ostatnich tygodni. To będzie prowokować inwestorów do realizacji zysków, szczególnie w sytuacji praktycznie przesądzonej podwyżki stóp w Stanach Zjednoczonych. Posiedzenie FED planowane jest na 13-14 czerwca.

Nastawienie do rynku obligacyjnego

Nastawienie do rynku - neutralne

Dodaj komentarz

Przeczytaj podobne wpisy