RYNEK PIENIĘŻNY

PKB za czwarty kwartał wzrósł o 5,1%. Pozytywnie należy ocenić wzrost inwestycji

Główny Urząd Statystyczny podał, że Produkt Krajowy Brutto wzrósł w IV kw. 2017 roku o 5,1% r/r. Dane okazały się być zgodne ze wstępnymi szacunkami. Warto zaznaczyć, że było to najwyższe roczne tempo wzrostu PKB na przestrzeni 2017 roku. Największy udział we wzroście miało ponownie spożycie gospodarstw domowych, co zawdzięczamy wysokiej dynamice dochodów z pracy oraz rekordowo korzystnym nastrojom konsumenckim. Największym pozytywnym zaskoczeniem jest wyraźny wzrost inwestycji. W ujęciu rocznym, wzrosły one w dwucyfrowym tempie. Oczekujemy, że w kolejnych miesiącach nastąpi dalsze zwiększenie udziału inwestycji, a zatem i poprawa struktury wzrostu PKB. Pomimo imponującej wielkości wzrostu gospodarczego w Polsce, Rada Polityki Pieniężnej nie będzie skłonna do rozważań na temat podwyżek stóp procentowych. Wyższy wzrost gospodarczy musiałby być poparty znacznym wzrostem inflacji, która jak na razie stabilizuje się poniżej celu inflacyjnego NBP na poziomie 2,5%. Ostatni odczyt inflacji pokazał jej wartość na poziomie 1,9% i był zgodny z oczekiwaniami. Nasze przypuszczenia potwierdza wypowiedź najbardziej "jastrzębiego" członka RPP Kamila Zubelewicza, który ocenił, że większość konieczna w Radzie do przegłosowania podwyżki stóp procentowych może się nie uformować nawet do końca 2019, a Rada może tolerować przejściowy wzrost inflacji nawet do poziomu 4% r/r.

Nastawienie do rynku pieniężnego

Nastawienie do rynku - neutralne

 

 

RYNEK OBLIGACYJNY

Nowy przewodniczący FED Jerome Powell wystąpił przed Kongresem USA. Rynki odebrały wystąpienie jako jastrzębie

We wtorek minionego tygodnia w Kongresie Stanów Zjednoczonych wystąpił nowy prezes FED Jerome Powell. Było to jego pierwsze wystąpienie po objęciu stanowiska szefa Rezerwy Federalnej Amerykańskiego Banku Centralnego. Powell przedstawił raport o stanie amerykańskiej gospodarki. Zdaniem nowego szefa FED, gospodarka USA jest w bardzo dobrej formie. J. Powell zwrócił uwagę na dobrą sytuację na rynku pracy i wzrost płac. Wypowiedział się też w kwestii inflacji - jego zdaniem najnowsze dane pozwalają wierzyć w to, że inflacja zmierza do celu założonego przez Fed. Dodał, że nie zamierza zmieniać ścieżki redukcji bilansu, a niższy podatek dla amerykańskich przedsiębiorstw przełoży się na wyższe inwestycje i płace. Inwestorzy odebrali to jako zapowiedź kontynuacji podwyżek stóp procentowych i w reakcji na to, rentowność amerykańskich obligacji dziesięcioletnich wzrosły z 2,85% do 2,90%. Polskie obligacje wykazały się dużą siłą i praktycznie nie zareagowały na notowania obligacji amerykańskich. Wsparciem dla polskich "skarbówek" jest polityka RPP, której członkowie zapowiadają utrzymanie dotychczasowych stóp do końca 2018 roku, a nawet dłużej. Zagrożeniem dla dalszego wzrostu cen jest znaczny spadek rentowności, jaki wykonał się na przestrzeni ostatnich tygodni. To będzie prowokować inwestorów do realizacji zysków, szczególnie w sytuacji praktycznie przesądzonej podwyżki stóp w Stanach Zjednoczonych na marcowym posiedzeniu FED.

 

Nastawienie do rynku obligacyjnego

nastawienie do rynku - negatywne

 

 

 

Dodaj komentarz

Przeczytaj podobne wpisy