Rynek pieniężny

Stabilna sytuacja na obligacjach o zmiennym oprocentowaniu

Pogorszenie koniunktury na obligacjach o stałym oprocentowaniu w niewielkim stopniu przełożyło się na zachowanie papierów skarbowych o zmiennym dochodzie odsetkowym. Ucierpiały jedynie obligacje o najdłuższym terminie wykupu, natomiast krótsze serie uległy umocnieniu.

Wstępne dane o inflacji lepsze od oczekiwań

Z opublikowanych wstępnych danych o inflacji wynika, że wskaźnik wzrostu cen znacząco się obniżył (spadek z 1,9% na 1,5% w skali roku), a jego odczyt był poniżej oczekiwań rynkowych (1,7%). Wprawdzie dalsze losy inflacji nie są jeszcze przesądzone, gdyż po stronie ryzyk wzrostu są: ceny żywności oraz zmiany administracyjne (prawo wodne, opłata paliwowa) to jednak na najbliższym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej
najprawdopodobniej zostanie obniżona ścieżka inflacyjna w projekcji na lata 2017-2018. Pokłosiem spadku inflacji było relatywnie słabe zachowanie obligacji indeksowanych inflacją.

Nastawienie do rynku pieniężnego

nastawienie do rynku - negatywne

Rynek obligacyjny

Słowa Prezesa Europejskiego Banku Centralnego wywołały spadki cen obligacji

Na globalnych rynkach obligacji po wypowiedziach prezesa M. Draghi’ego, że w warunkach ożywienia gospodarki utrzymanie polityki pieniężnej bez zmian byłoby w rzeczywistości jej rozluźnianiem, nastąpiły wyraźne wzrosty rentowności. Ponadto M. Draghi wyraził też przekonanie, że czynniki obniżające inflację w ostatnim okresie były przejściowe i akomodacyjna polityka banku centralnego powinna w końcu doprowadzić do przyspieszenia wzrostu cen. Generalnie te wypowiedzi mimo, że później częściowo „prostowane” przez przedstawicieli Europejskiego Banku Centralnego spowodowały, że tydzień nie należał do udanych dla posiadaczy obligacji. Najbardziej ucierpiały dochodowości niemieckich 10-letnich papierów skarbowych, które wzrosły o 22 punkty bazowe, natomiast rentowności amerykańskich 10-latek zwyżkowały o 16 punktów bazowych. Polska krzywa rentowności uległa dalszemu wystromieniu, przy czym dochodowości 10-latek podniosły się o 7 punktów bazowych, natomiast wzrost 5-latek wyniósł jedynie 2 punkty bazowe, a „dwójki” nawet się umocniły - ich rentowności obniżyły się o 4 punkty bazowe.

Brak podaży obligacji skarbowych w lipcu

Po ostatnich opublikowanych informacjach o sytuacji budżetowej Minister Finansów podjął decyzję o zdecydowanym ograniczeniu podaży w 3–cim kwartale. Obecnie na rachunku Ministra Finansów jest 84 mld zł, a potrzeby pożyczkowe są zrealizowane w 70%. W 3-cim kwartale odbędą się jedynie 3 aukcje obligacji skarbowych o łącznej wartości do 10 mld zł, przy czym w lipcu nie będzie żadnego przetargu.

Nastawienie do rynku obligacyjnego

nastawienie do rynku - negatywne

Dodaj komentarz

Przeczytaj podobne wpisy