Rynek pieniężny

Stabilizacja na rynku obligacji o zmiennym oprocentowaniu

Na rynku obligacji o zmiennym oprocentowaniu trwa konsolidacja przy wysokich poziomach cenowych. Wydaje się, że źródłem sukcesu zachowań popularnych WZ-ek jest nowa formuła przetargów na rynku pierwotnym, poprzez którą Minister Finansów ograniczył proces „zbijania” cen przed każdą aukcją. Obecnie to raczej oferujący „rozdaje karty” i generalnie ceny na aukcjach są w trwałym trendzie rosnącym na obligacjach o zmiennym oprocentowaniu.

Polityka pieniężna w najbliższym czasie pozostanie bez zmian

W bieżącym tygodniu odbędzie posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, na którym najprawdopodobniej zostanie podjęta decyzja o pozostawieniu stóp procentowych na obecnym poziomie. Dotychczas członkowie władz monetarnych podkreślali, że stopy procentowe powinny przez dłuższy czas pozostać bez zmian. Obecnie po wstępnym odczycie inflacji za marzec teza o utrzymaniu dotychczasowej polityki pieniężnej uległa silnemu wzmocnieniu.

Nastawienie do rynku pieniężnego

nastawienie do rynku

Rynek obligacyjny

Wzrosty na rynkach obligacji

Ubiegły tydzień był niespodziewanie pozytywny dla posiadaczy polskich papierów skarbowych. Z jednej strony umocniły się obligacje na rynkach bazowych, przy czym większe spadki rentowności były na 10-latkach niemieckich (spadki o 7 punktów bazowych) niż amerykańskich (zniżka rentowności o 3 punkty bazowe). Z drugiej strony o wzrostach cen polskich obligacji zadecydował czynnik lokalny czyli wstępny odczyt inflacji, który był istotnie poniżej oczekiwań rynkowych. Rentowności polskich 10-latek spadły poniżej 3,5%, co świadczy o dużej sile polskiego rynku. Jednak potencjał do dalszych spadków rentowności powoli ulega wyczerpaniu.

Przed nami prawdopodobnie punkt zwrotny

W naszej opinii obecne wzrosty cen na rynku obligacji są przejściowe i stanowią odbicie po silnych spadkach z października i listopada ubiegłego roku. Rynek powoli przyzwyczaja się do wyższych poziomów inflacji i stopniowo zaczyna dyskontować jej stabilizację. Jednak w długim terminie należy się liczyć z trendem rosnących stóp procentowych, który już został zapoczątkowany w Stanach Zjednoczonych, co niewątpliwie będzie miało wpływ na nasz rynek.

Nastawienie do rynku obligacyjnego

Nastawienie do rynku - neutralne

Dodaj komentarz

Przeczytaj podobne wpisy