Zmienność wróciła - inflacja na horyzoncie?

Za nami burzliwy tydzień, głównie spadków na amerykańskich giełdach. Paradoksalnie, przyczyną okazały się lepsze od oczekiwań dane z rynku pracy. Wzmocniły one obawy o gwałtowny wzrost inflacji w najbliższych miesiącach. Dlatego też inwestorzy zaczęli obawiać się przyśpieszenia podwyżek stóp przez FED, co negatywnie wpłynęłoby na rynki akcji. Po pierwsze, spółki ponosiłyby wyższe koszty odsetek od kredytu, a zdyskontowana wartość przyszłych zysków byłaby niższa. Po drugie, wzrasta relatywna atrakcyjność inwestowania w obligacje. Po trzecie, wyższe stopy automatycznie schładzają gospodarkę, co wpływa bezpośrednio na zyski spółek. Stąd tak gwałtowna reakcja i spadki. Nie wydaje nam się jednak by były uzasadnione - ewentualne przyśpieszenie o kwartał/pół roku cyklu podwyżek nie wpłynie znacząco na sytuację ekonomiczną Ameryki. Poza tym FED ma również za zadanie dbać o gospodarkę, więc zapewne jest w stanie pogodzić się z przejściowo wyższą inflacją.

Zmiany w OFE i PPK

Według oficjalnych zapowiedzi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nadchodzi moment ogłoszenia planu zmian systemu emerytalnego. Zgodnie z wcześniejszymi oczekiwaniami 25% aktywów OFE ma zostać przekazane do ZUS, natomiast reszta ma być przekształcona w specjalistyczne fundusze otwarte. Przewidywane jest również zrezygnowanie z mechanizmu ”suwaka”, czyli stopniowego przekazywania środków już na 10 lat przed emeryturą. Po wprowadzeniu Powszechnych Programów Kapitałowych, które zapewne nastąpi równolegle, oznaczałoby to dodatkowy popyt na giełdzie rzędu 5-10 mld zł. Jest to bardzo pozytywna wiadomość dla krajowych inwestorów, tym niemniej na szczegóły musimy jeszcze poczekać.

Nastawienie do rynku akcyjnego

nastawienie do rynku

Dodaj komentarz

Przeczytaj podobne wpisy