Wzrost oczekiwań na zacieśnienie polityki monetarnej a rynek akcji

Oczekiwania na zacieśnienie polityki monetarnej, przez FED i ECB szkodzą spółkom o wysokim poziomie zadłużenia. Relatywnie wysokie zadłużenie charakterystyczne jest dla spółek z sektora energetycznego/użyteczności publicznej, telekomunikacyjnego, oraz wybranych spółek sektora przemysłowego. Oczekiwania na zacieśnienie polityki monetarnej sprzyjają bankom – pozytywny wpływ na marże odsetkową i ubezpieczycielom – wzrost stóp zwrotu z inwestycji własnych, w szczególności w segmencie ubezpieczeń życiowych. Z tego też powodu ostatnio najlepiej zachowującym się indeksem spośród indeksów sektorowych MSCI ACWI jest Financial, a najgorszym Utilities.

Brak napływów na rynki wschodzące

Analiza IIF (Institute of International Finance) z października nt. napływu kapitału portfelowego na rynki wschodzące, wskazuje na kontynuację napływów. W ostatnich dwóch miesiącach, kapitał płynął na rynek długu, natomiast z rynku akcji, miały miejsce nieznaczne odpływy – ciągle widoczna jest istotna zależność pomiędzy napływami do funduszy rynków wschodzących a zachowaniem dużych spółek na polskim rynku.

Nastawienie do rynku akcyjnego

Nastawienie do rynku - neutralne

Dodaj komentarz

Przeczytaj podobne wpisy