Włoskie referendum

Włosi wzięli udział w referendum, w którym mieli opowiedzieć się za lub przeciw reformom konstytucyjnym. Polegały one między innymi na ograniczeniu uprawnień Senatu oraz liczby senatorów. Deklarowanym celem było usprawnienie procesu legislacyjnego przy wdrażaniu reform, koniecznych ze względu na kiepską sytuację państwa i sektora finansowego. Premier Renzi zapowiedział jednocześnie, że w przypadku przegranej odejdzie z urzędu, co sprowadziło referendum do plebiscytu w sprawie poparcia dla rządu. Wstępne wyniki pokazują wyraźną przewagę głosujących przeciwko reformie. W praktyce oznaczać to będzie większą niepewność na rynkach finansowych oraz możliwość przedterminowych wyborów. Teoretycznie wynik ten powinien wywierać negatywną presję na euro i europejskie akcje. Jednak chyba nie należy przesadzać – inwestorzy nauczeni doświadczeniem po Brexicie i wyborach w Ameryce nie będą skłonni do gwałtownych reakcji.

Jutro będzie lepiej…

W Polsce finalny odczyt PKB przyniósł potwierdzenie poprzedniej publikacji. Doświadczamy wyraźnego spowolnienia wzrostu gospodarczego – głównie za sprawą malejących nakładów inwestycyjnych. Dodatkowo impuls z programu 500+ okazał się na razie zbyt mały. Wydaje się jednak, że przyszły rok powinien stopniowo przynosić zmiany na lepsze. Przede wszystkim od połowy przyszłego roku powinniśmy odczuć wyraźny wzrost inwestycji infrastrukturalnych finansowanych ze środków unijnych. Może mocniejszy także będzie popyt konsumpcyjny, gdy gospodarstwa domowe zaczną przeznaczać środki z programu 500+ na wydatki zamiast na oszczędności. Rynek akcji powinien bardziej reagować na pozytywne oczekiwania dotyczące przyszłości niż obecne, raczej rozczarowujące dane.

Nastawienie do rynku akcyjnego

nastawienie do rynku

Dodaj komentarz

Przeczytaj podobne wpisy