Propozycje zmian OFE

Na konferencji partii rządzącej padły znamienne słowa prezesa Kaczyńskiego dotyczące OFE: „Trzeba coś zrobić  z tymi pieniędzmi, bo tylko tracą na wartości”. W poniedziałek rano został zaś opublikowany i przedstawiony na konferencji prasowej „Program Budowy Kapitału”. Zakłada on Przekształcenie II filara (czyli OFE) w III filar w formie IKE (Indywidualne Konta Emerytalne). Większość aktywów OFE- polskich akcji byłyby tam przekazane, a pozostała część (płynne środki) zasiliłaby państwowy Fundusz Rezerwy Demograficznej. Same Powszechne Towarzystwa Emerytalne zostałyby przekształcone w Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, które  zarządzałyby IKE. Przy przyjętych założeniach dotyczących zachęt fiskalnych i stopnia partycypacji mogłyby zostać wygenerowane wpływy na krajowy rynek kapitałowy rzędu 12 mld złotych rocznie. Program przewiduje też powstanie funduszy nieruchomości typu REIT, które pozwolą na czerpanie zysków z rynku nieruchomości przy jednoczesnym zachowaniu płynności inwestycji. Kolejną nowością jest wprowadzenie obligacji infrastrukturalnych oraz premiowych, które również pomogą zwiększyć stopę oszczędności Polaków i znaczenie rynku kapitałowego.

Implikacje dla rynków akcji

Wstępna ocena wydaje się wypadać pozytywnie, szczególnie na tle wcześniejszych obaw o stworzenie jednego ZUS-OFE w celu wyprzedaży posiadanych aktywów. Również balans napływów na krajowy rynek kapitałowy znacznie się powinien poprawić. Z tego względu zmieniamy nastawienie na pozytywne.

Nastawienie do rynku akcyjnego

nastawienie do rynku

Dodaj komentarz

Przeczytaj podobne wpisy