Banki w akcji

W piątek wieczorem zostały opublikowane wyniki testu warunków skrajnych dla europejskiego sektora bankowego. Ogólny wynik dla sektora nie wydaje się zły – w scenariuszu negatywnym zagregowany współczynnik wypłacalności (CET1) spada do poziomu 9,2%. Z drugiej strony test pokazał, że wiele banków (także tych dużych) wypadło słabo – dotyczy to zwłaszcza pożyczkodawców z Irlandii i Włoch. Może to oznaczać, że banki te będą musiały zostać dokapitalizowane w najbliższym czasie. W centrum uwagi był też nasz sektor bankowy ze względu na oczekiwanie na ostateczną wersję prezydenckiej ustawy „frankowej”. Inwestorzy muszą się jednak uzbroić w cierpliwość i czekać dalej. Przedłużony zostaje zatem okres niepewności. Z rynkiem finansowym niestety często bywa tak, że lepsza jest nawet zła wiadomość niż jej brak.

Po decyzji Fed

Komunikat po posiedzeniu Fed miał charakter mniej jastrzębi niż można się było spodziewać. Nie wpłynęło to jednak bezpośrednio w sposób istotny na kursy akcji. Reakcja została skoncentrowana na walucie amerykańskiej, która wyraźnie się osłabiła w związku z odsuwaną w czasie podwyżką stóp procentowych. W średnim terminie może okazać się to korzystne dla rynków wschodzących, które w ten sposób otrzymają chwilę oddechu – słabszy dolar jest dla większości z tych gospodarek korzystny ze względu na wysoki dług denominowany w twardej walucie.

Nastawienie do rynku akcyjnego

 

nastawienie do rynku

Dodaj komentarz

Przeczytaj podobne wpisy