Pomimo dynamicznych, styczniowych spadków cen obligacji na rynkach bazowych i mniejszych w Polsce, krajowy rynek pieniężny zachował się bardzo stabilnie. Największy wpływ na taki stan rzeczy ma z pewnością zachowanie RPP, która jak dotąd pozostaje niewzruszona na sygnały dobrej koniunktury. Obecnie nie są oczekiwane wzrosty stóp procentowych w całym 2018 roku. Opublikowane w zeszłym tygodniu minutki z ostatniego posiedzenia RPP pokazują, że w szeregi jastrzębich członków Rady wkradło się wahanie. Głównym powodem był odczyt grudniowej inflacji, który okazał się być poniżej oczekiwań. Podkreślono, że „w świetle danych, które napłynęły w ostatnim okresie, ryzyko wyraźnego wzrostu presji inflacyjnej jest niższe niż wcześniej oceniano”. Biorąc po uwagę ostatnie zachowania rynkowe warty odnotowania jest fakt bardzo dobrych wyników inwestycyjnych funduszy pieniężnych i gotówkowych zarządzanych przez KBC TFI. Są one wynikiem dobrego pozycjonowania się na krzywej stóp procentowych jak również zarządzania ryzykiem kredytowym, przy jednoczesnej ścisłej kontroli ryzyka inwestycyjnego. W najbliższych miesiącach dla rynku pieniężnego istotny będzie poziom inflacji oraz czy bardzo dobra koniunktura gospodarcza, rosnące płace i obserwowane ożywienie w inwestycjach, przełożą się na wzrost cen. Tylko taki scenariusz byłby w stanie zmienić politykę pieniężną RPP.

Dodaj komentarz

Przeczytaj podobne wpisy