W poprzednim miesiącu najważniejszymi wydarzeniami dla rynku długu były posiedzenia amerykańskiego i europejskiego banku centralnego. Era ujemnych stóp procentowych w Europie trwa nadal. EBC zgodnie z oczekiwaniami nie zmienił stóp procentowych, czyli stopa depozytowa nadal wynosi -0,4 proc. Nie zmieniony pozostał również program skupu aktywów. Od 1 stycznia bank centralny będzie skupował aktywa o wartości 30 mld euro miesięcznie. Program będzie trwał do września 2018 roku. Struktura zakupów, czyli jakie papiery wartościowe będą kupowane, nie była dyskutowana. Istotną informacją było podniesienie prognoz wzrostu gospodarczego i inflacji w Europie. EBC podkreślił jednak, że wzrost inflacji pozostanie ograniczony i oczekuje obecnie na sygnały trwałego wzrostu. Fed również zachował się zgodnie z oczekiwaniami rynku i podniósł stopy procentowe do przedziału 1,25 - 1,50 proc. Tradycyjne w komunikacie znalazły się zdania mówiące o pozytywnych tendencjach w gospodarce (rynek pracy, konsumpcja, inwestycje) przy ograniczonej presji inflacyjnej. Po ogłoszeniu decyzji amerykańskie obligacje zyskiwały na wartości co oznacza, że rynek odebrał gołębio komunikat Fed.

Dodaj komentarz

Przeczytaj podobne wpisy