W styczniu na lokalnym rynku akcji, podobnie jak na rynkach światowych panowały dobre nastroje. Indeksy odnotowały wzrosty (WIG +3,6%; WIG20 +3,8%; MWIG40 +3,6%; SWIG80 +2,6%) ustanawiając rekordy.

Na rynek napłynęły dobre dane gospodarcze. Wg wstępnych danych PKB realny w 2017 roku wzrósł o 4,6%, dane roczne wskazują na silny wzrost w 4kw. oraz wzrost inwestycji. Mamy do czynienia z bardzo dobrą sytuacją na rynku pracy, wzrost zatrudnienia i wynagrodzeń przekłada się na rosnący w dwucyfrowym tempie fundusz płac. Prawdopodobnie stopy procentowe zostaną utrzymane na obecnym poziomie do końca tego roku, na co wskazują komentarze do decyzji oraz wypowiedzi członków RPP. Dobra sytuacja na rachunku bieżącym oraz w finansach publicznych sprawia, iż polski złoty pozostaje dość mocny w relacji do dolara amerykańskiego czy euro.

Wydaje się otoczenie gospodarcze dla spółek i publikowanych przez nie wyników finansowych w przyszłości jest bardzo dobre. Niestety, coraz bardziej powszechne są narzekania na trudności ze znalezieniem pracowników oraz rentowność eksporterów. Sezon publikowania wyników finansowych za 4kw. 2017 roku dopiero nabiera rozpędu, spośród dużych i średnich spółek jedynie kilka opublikowało wyniki. Dotychczas nie było istotnych zaskoczeń.

Lokalnemu rynkowi akcji pomagały napływy do funduszy rynków wschodzących (ang. Emerging Markets – EM). Wg danych o napływach do krajowych funduszy inwestycyjnych za grudzień, po wielu miesiącach zanotowaliśmy pierwsze niewielkie napływy do funduszy akcyjnych - nie dysponujemy jeszcze danymi za styczeń. Mamy do czynienia ze wzrostem indeksów dużych spółek, tradycyjnie kupowanych przez zagranicznych inwestorów, ale również tych mniejszych. Może to świadczyć o powrocie zainteresowania krajowych inwestorów. W opublikowanych strategiach dla polskiego rynku akcji na 2018 rok często wymieniane są MiŚS.

Poznaliśmy skład portfeli OFE – opublikowanie składu portfeli OFE miało wpływ na dostosowania. Powrócił również temat zmian w funkcjonowaniu OFE – wg doniesień prasowych intensywne prace nad zmianami ruszą po tym jak ustawy dot. PPK (Pracownicze Programy Kapitałowe) będą gotowe, przewiduje się, że nastąpi to jeszcze w tej kadencji sejmu. Min. Fin. potwierdziło, iż niebawem finalizowane będą prace legislacyjne nad PPK.

Dodaj komentarz

Przeczytaj podobne wpisy