Spośród rynków rozwiniętych, w listopadzie, index S&P500 urósł o 2,9% , francuski CAC40 spadł o 2,2% a niemiecki DAX o 1,55%. Na uwagę ponownie zasłużył japoński indeks Nikkei, który urósł o 3,2% w ujęciu miesięcznym. Z indeksów szerokiego rynku: MSCI World wzrósł o 2,3%, a MSCI Emerging Markets zyskał jedynie 0,5%.

Pomimo wielu wątpliwości oraz trudności legislacyjnych i politycznych wydaje się, że są szanse na obniżenie podatków w Ameryce już od przyszłego roku. Wstępna wersja jednego z głównych postulatów Donalda Trumpa została przegłosowana przez Senat. Prezydencki plan zakłada obniżenie CIT z 35% do 20% (możliwe ostatecznie 22%), wprowadzenie jednorazowego podatku 12% od repatriacji zysków zagranicznych, przyspieszenie amortyzacji. Jednocześnie redukuje się niektóre zwolnienia podatkowe i ogranicza zaliczanie odsetek do kosztów. Warto nadmienić, że rynki akcji w listopadzie 2016 roku pozytywnie zareagowały na wygraną Trumpa, mając właśnie na uwadze jego program cięcia podatków. Jeżeli jednak nie udałoby się obniżyć podatków od początku przyszłego roku, to zapewne mielibyśmy do czynienia z mocną korektą.

Opublikowano optymistyczny zestaw wskaźników koniunktury PMI dla Europy za listopad. Wzrosty były oparte na ożywieniu zarówno w przemyśle, jak i w usługach. Warto podkreślić koniunkturę w przemyśle, której wskaźnik dla Strefy Euro jest najwyższy od 2000r. Taki optymizm jest bardzo pozytywny dla rynków akcji. Analitycy będą zapewne podnosili prognozy zarówno makroekonomiczne, jak i zysków dla poszczególnych spółek. Tak wysokie poziomy PMI odpowiadają oczekiwaniom na wzrost PKB o 3,5%, czyli bardzo wysoko, jak dla Europy. Powinno to być pozytywnie odebrane przez inwestorów i pomóc w biciu kolejnych rekordów. Natomiast w USA, sezon wyników kwartalnych dobiega końca. Około 95% spółek z indeksu S&P500 opublikowało już wyniki finansowe, 77% z nich powyżej oczekiwań. Według prognoz I / B / E / S przez następne dwanaście miesięcy w stosunku do poprzednich dwunastu miesięcy zysk na akcję spółek amerykańskich wzrośnie +11,5%, europejskich +9,1% zaś na Rynkach Wschodzących +13%.

Dodaj komentarz

Przeczytaj podobne wpisy