Polskie skarbówki podążały w listopadzie za rynkami bazowymi

Miniony miesiąc przyniósł znaczący spadek cen polskich 10-letnich papierów skarbowych, co było odzwierciedlone wzrostem ichrentowności z 3,12% do 3,65%. Polskie papiery skarbowe podzieliły tym samym los obligacji z rynków bazowych. Przyczyną takiego stanu rzeczy była nieoczekiwana wygrana Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, szczególnie biorąc pod uwagę propagowane przez niego proinflacyjne postulaty dotyczące polityki fiskalnej – zwiększenie wydatków na infrastrukturę w wysokości około 550 mld USD oraz obniżenie podatków dla firm.

Głównym tematem poruszanym w listopadzie, w kontekście rynku obligacji na świecie, jest coraz pewniejszy początek serii podwyżek stóp procentowych. Bardzo dobre dane o zamówieniach na dobra trwałe w Stanach Zjednoczonych oraz lepsze od oczekiwań wskaźniki koniunktury PMI zarówno w przemyśle i usługach mocno sygnalizują rozpoczęcie procesu podwyżek jeszcze w tym roku. Natomiast w strefie euro prawdopodobny scenariusz to przedłużenie luzowania ilościowego.

Obniżamy wiek emerytalny

Spośród czynników krajowych, Sejm uchwalił ustawę, która przewiduje obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Nowa regulacja będzie obowiązywała od 1 października 2017 r. W związku ze zmianą, Agencja ratingowa Fitch wyraziła opinię, że polski rząd powinien podjąć działania dostosowawcze, tak aby po obniżeniu wieku emerytalnego deficyt sektora finansów publicznych nie przekroczył progu 3% PKB. Zaktualizowany rating dla Polski Fitch opublikuje w styczniu 2017 r.

Dodaj komentarz

Przeczytaj podobne wpisy