Po znacznym ruchu wzrostowym w ostatnich miesiącach, obligacje zmiennoprocentowe weszły w lipcu w lekką korektę. Jednak z punktu widzenia fundamentów jest więcej czynników wspierających dalszy wzrost cen. Będzie temu sprzyjać rosnąca presja płacowa przy jednoczesnym spadku dostępności siły roboczej. Przyśpieszające tempo wzrostu płac będzie oddziaływać w kierunku wzrostu cen i z dużym prawdopodobieństwem będzie zwiększać oczekiwania inflacyjne. To zaś będzie skutkowało podjęciem działań Rady Polityki Pieniężnej związanych z zacieśnieniem polityki monetarnej. Wypowiedzi bardziej jastrzębich członków Rady wskazują na możliwość podwyższenia kosztu pieniądza szybciej niż zakładają aktualne prognozy, a taki scenariusz będzie sprzyjał WZ-tkom. Zgodnie z najnowszymi danymi GUS, w czerwcu stopa bezrobocia spadła do kolejnego rekordowo niskiego poziomu 7,1%. Bezrobocie
było o 0,3 punktu procentowego niższe niż miesiąc wcześniej i było zgodne z oczekiwaniami ekonomistów. Pozytywna tendencja utrzymuje się od początku 2016 roku, gdy bez pracy było 10,3% Polaków. Oczekujemy, że tak znaczne tempo spadku bezrobocia zacznie mocniej oddziaływać na wzrost presji płacowej i oczekiwań inflacyjnych. Dodatkowym impulsem będzie odpływ z rynku pracy osób, które po obniżce wieku emerytalnego (od października 2017) będą chciały skorzystać z możliwości przejścia na emeryturę.

Dodaj komentarz

Przeczytaj podobne wpisy