FED podnosi stopy procentowe

Głównym tematem poruszanym w grudniu była podwyżka głównej stopy procentowej FED, zgodnie z oczekiwaniami większości uczestników rynku, o 25 punktów bazowych. Jednak prognoza trzech podwyżek na 2017 r., zamiast oczekiwanych dwóch, została negatywnie odebrana przez rynek. W całym tygodniu rynki obligacji: europejski i amerykański zachowały się zdecydowanie odmiennie. Rentowności 10-letnich obligacji amerykańskich wzrosły o 11 punktów bazowych natomiast niemieckich spadły o 5 punktów bazowych. Na tle rynków bazowych zdecydowanie pozytywnie wyróżnił się rynek polski, na którym dochodowości zarówno obligacji o średnim jak długim terminie wykupu spadły o kilkanaście punktów bazowych. W naszej opinii w najbliższym okresie rynek polskich obligacji skarbowych nadal będzie odrabiał straty poniesione po niespodziewanym zwycięstwie D. Trumpa w wyborach prezydenckich.

EBC przedłuża skup aktywów

Ważne decyzje zapadły także na grudniowym posiedzeniu Europejskiego Banku Centralnego, który nie zmienił stóp procentowych. Jednocześnie Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego zdecydowała o przedłużeniu programu skupu aktywów od kwietnia do grudnia 2017 r., przy czym aktualny poziom w wysokości 80 mld EUR zostanie zmniejszony do poziomu 60 mld EUR. Jeżeli będzie konieczne EBC może przedłużyć skup aktywów o kolejne miesiące. Z początkiem nowego roku, EBC rozszerzy zakres aktywów objętych programem skupu. Rozszerzenie obejmie instrumenty, których rentowność kształtuje się poniżej stopy depozytowej EBC (-0,4 proc.), a także instrumenty o zapadalności poniżej 2 lat (poprzednio bank kupował instrumenty o zapadalności od 2 do 30 lat, a teraz będzie to zakres od 1 do 30 lat).Podsumowując, mamy ograniczenie miesięcznej kwoty skupu, ale w zamian wydłużenie okresu z sześciu do dziewięciu miesięcy lub dłużej - jak zapewnił Prezes Draghi.

Dodaj komentarz

Przeczytaj podobne wpisy