Rentowność polskich 10-latek wzrosła z 2,78% na koniec sierpnia do 2,92% na koniec września. Przyczyniły się do tego w dużej mierze dobre dane z sektora realnego naszej gospodarki, które oddalają prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych przez RPP

Zaliczyć do nich można przyzwoity odczyt przemysłowego PMI na poziomie 52,2 pkt., który miał swoje poparcie w wysokiej, 7,5% dynamice produkcji przemysłowej, jak i zadowalającym, bo blisko 6% wzroście sprzedaży detalicznej. Dobre dane napłynęły z rynku pracy. Ciągle obserwujemy spadek stopy bezrobocia, która w sierpniu wyniosła 8,5%. Malejąca liczba bezrobotnych w połączeniu rosnącymi płacami i środkami z programu 500+, wyraźnie zwiększają siłę nabywczą polskiego konsumenta, co pozwala zrekompensować słabość inwestycji. Dodatkowo, wstępny odczyt inflacji za wrzesień wynoszący -0,5% r/r wskazuje na słabnięcie deflacyjnych tendencji w polskiej gospodarce, tym samym jeszcze bardziej zniechęcając RPP do łagodzenia polityki pieniężnej - co wyraźnie deklarują w swoich wypowiedziach członkowie RPP (w szczególności Prezes NBP).

Brak zmian w polityce monetarnej głównych banków centralnych

Wrzesień nie przyniósł żadnych zmian w polityce monetarnej głównych banków centralnych, jednak w przypadku ECB można mówić o pewnym przesunięciu akcentów. FED po raz kolejny nie zdecydował się na podwyżkę stóp procentowych. Wyraźnie preferuje oczekiwanie na inflację a później ewentualną pogoń za nią niż powrót do zera ze stopami procentowymi. Poza tym nie chciał podejmować tak ważnej decyzji przed wyborami prezydenckimi w listopadzie. Z kolei Europejski Bank Centralny nie zmienił stóp procentowych i nie wprowadził żadnych modyfikacji do realizowanego obecnie pakietu stymulacyjnego, co było rozczarowaniem dla rynku, który oczekiwał, że Bank zadeklaruje już obecnie przedłużenie skupu aktywów, który ma trwać do marca. Oczywiście nadal istnieje szansa na taką decyzję, jednak sektor finansowy coraz bardziej cierpi ze względu na ujemne stopy procentowe, co wcześniej czy później ECB będzie musiało uwzględnić w swojej polityce. Brak wyraźnej deklaracji odnośnie przedłużenia skupu aktywów w Strefie Euro może powodować wzrost rentowność (spadek cen) obligacji skarbowych w Europie, a tym samym presję na podobny ruch w kraju.

Dodaj komentarz

Przeczytaj podobne wpisy