Dyrektywa MiFID odnosi się do rynków instrumentów finansowych a jej nadrzędne cele to: ochrona inwestora i zwiększenie efektywności rynku finansowego. Ma zastosowanie w 28 krajach Unii Europejskiej, w Islandii, w Norwegi oraz Lichtensteinie. Dowiedz się więcej o tej Dyrektywie! W jaki sposób dba o Twój interes?

#1 cel Dyrektywy MiFID - ochrona inwestora

W świetle tej Dyrektywy ochrona inwestora polega na oferowaniu odpowiedniemu klientowi, we właściwym czasie, właściwych produktów, poprzedzone przekazaniem mu odpowiednich informacji. Można tu wyróżnić dwie istotne kwestie:

1. Poznaj swojego klienta – aby zapewnić mu odpowiedni produkt w odpowiednim czasie. W tym celu używane są różne narzędzia: 

  • klasyfikacja klientów jako profesjonalnych lub detalicznych, przy czym ci drudzy objęci są większą ochroną rozumianą jako szerszy zakres przekazywanych informacji na temat oferowanych produktów czy usług;
  • ocena odpowiedniości oferowanej usługi/produktu do wiedzy i doświadczenia klienta.

2. Informuj swojego klienta – aby wiedział co dzieje się z zainwestowanymi środkami.

  • Przed zaoferowaniem klientowi usługi finansowej, należy wyposażyć go w informacje o podmiocie, produktach, ryzyku i opłatach, które powinny być jasne i uczciwe i niewprowadzające w błąd.
  • W trakcie trwania umowy należy precyzyjnie informować o statusie zleceń, jak i osiągniętych wynikach.

#2 cel Dyrektywy MiFID - zwiększenie efektywności rynku finansowego

Zwiększenie efektywności rynku finansowego, poprzez uczynienie go bezpieczniejszym i bardziej przejrzystym, w znacznym stopniu poprawia konkurencyjność i pozwala m.in. zmniejszyć koszty transakcyjne oraz zwiększyć zaufanie inwestorów. 

Dodatkowo MiFID w szerokim zakresie reguluje kwestie organizacyjne w podmiotach, które mu podlegają. Tej ochrony klient zazwyczaj nie dostrzega. A jest to cały szereg regulacji m.in.:

  • Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta, która reguluje kwestę nadrzędności interesu klienta nad interesem Towarzystwa i jego pracowników.
  • Regulacje, ograniczenia i monitorowanie transakcji własnych pracowników.
  • Regulacje, którym podlegają wszystkie publikowane materiały marketingowe.
  • Regulacje dotyczące stosowania Zachęt tj. przekazywanie części opłat ponoszonych przez klientów na rzecz innych podmiotów np. dystrybutorów.

 

***

Na zakończenie należałoby jeszcze nadmienić, że jest już gotowa regulacja MiFID II, która najprawdopodobniej będzie wdrożona do stycznia 2018 roku. 

Dodaj komentarz

Przeczytaj podobne wpisy