Możliwości inwestycyjne najbardziej popularnych otwartych funduszy inwestycyjnych są bardziej atrakcyjne niż myślisz. Przyjrzyj się możliwościom inwestycyjnym funduszy i  doceń korzyści związane z inwestowaniem poprzez fundusze.

Możliwości inwestycyjne funduszy

Trzon portfela funduszu mogą stanowić:

  • obligacje skarbowe
  • obligacje komunalne i obligacje przedsiębiorstw
  • akcje spółek notowanych na giełdzie
  • depozyty bankowe
Korzyści związane z inwestowaniem poprzez fundusze

Wymienione wyżej instrumenty wydają się łatwo osiągalne dla każdego inwestora. W praktyce jednak wiele rozwiązań inwestycyjnych stosowanych przez otwarte fundusze jest poza Twoim zasięgiem, nawet jeżeli jesteś majętnym inwestorem. Oto niektóre z nich:

3

Dodaj komentarz

Komentarze do artykułu

Łukasz Kwiecień,
pożyteczne :-)

Przeczytaj podobne wpisy