W społecznej świadomości pokutuje przekonanie, że lokata bankowa jest bezpieczniejszą formą lokowania pieniędzy niż zakup jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. A jak jest naprawdę?

 

Upadłość banku a bezpieczeństwo środków

Lokaty bankowe są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do wysokości 100 tysięcy euro. To najważniejszy argument podnoszony przez zwolenników tezy o bezpieczeństwie lokat bankowych. Warto jednak pamiętać, że środki klientów ulokowane na lokatach są zaliczane do bilansu banku. A to oznacza, że w przypadku upadłości banku, pieniądze ulokowane na lokatach wchodzą w skład masy upadłościowej banku. Taka sytuacja nie występuje w przypadku funduszu inwestycyjnego. Tutaj bowiem jego aktywa są w całości wyłączone z aktywów Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych.

Ponadto aktywa zgromadzone w związku z wpłatami do funduszu inwestycyjnego nie wchodzą do masy upadłościowej, nie mogą być objęte postępowaniem naprawczym, a także nie może być przeciwko nim kierowana egzekucja komornicza dotycząca Towarzystwa. Trzeba pamiętać, że pieniądze zgromadzone przez uczestników funduszu są przechowywane przez bank – depozytariusza. W przypadku jego upadłości, środki w nim zdeponowane także nie wchodzą w skład jego masy upadłościowej. W przypadku tego rodzaju problemów banku - depozytariusza prawo zobowiązuje zarządzające funduszem Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych do ustanowienia innego depozytariusza i przeniesienia do niego aktywów wpłaconych przez klientów.

 

A co jeśli potrzebujesz pieniędzy szybciej niż planowałeś?

Zakładając lokatę bankową mamy do czynienia ze znanym z góry oprocentowaniem, z góry określony jest również czas trwania lokaty. Po jej zakończeniu, klient otrzymuje kapitał wraz z odsetkami. Na pierwszy rzut oka to mocna strona lokaty bankowej. Co jednak jeśli wbrew wcześniejszym planom, potrzebujemy pieniądze wcześniej? Zerwanie lokaty – czyli wypłata wszystkich, lub choćby tylko części pieniędzy – z reguły wiąże się z utratą odsetek. W przypadku funduszu inwestycyjnego nie mamy do czynienia z taką sytuacją, bo jest to produkt zakładany na czas nieokreślony. Pieniądze na funduszu mogą pracować przez trzy miesiące, ale mogą również przez ćwierć wieku i dłużej. Reasumując, gdy potrzebujemy pieniędzy na niezaplanowane wcześniej wydatki, po prostu składamy zlecenie umorzenia, a pieniądze trafiają do nas w postaci zarówno kapitału, jak i wypracowanego zysku. Wypłata części lub całości środków w żaden sposób nie wpływa na rentowność inwestycji.

https://www.f-trust.pl/

Dodaj komentarz

Przeczytaj podobne wpisy