GAMMA TFI - Towarzystwo funduszy inwestycyjnych

Witamy w GAMMA TFI

28 Luty 2018

KBC TFI dołączyło do największej polskiej Grupy na rynku finansowym, dzięki czemu Klienci posiadający produkty inwestycyjne KBC TFI zyskali możliwość korzystania z bogatego doświadczenia inwestycyjnego, nowoczesnego zaplecza organizacyjnego i kapitałowego oraz szerokiej sieci dystrybucji jakie oferuje Grupa PKO Banku Polskiego.

W związku z tym, z dniem 28 lutego 2018 roku, uległa zmianie nazwa Towarzystwa, które obecnie brzmi:

GAMMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A (w skrócie GAMMA TFI S.A.)

Zmianie uległy również nazwy wszystkich funduszy i subfunduszy inwestycyjnych, w których nazwa „KBC” została zastąpiona słowem „GAMMA” oraz adres strony internetowej Towarzystwa: www.gammafundusze.pl.

W kwietniu br. dla subfunduszy wchodzących w skład GAMMA PARASOL BIZNES SFIO, GAMMA Portfel VIP SFIO, a także dla mFundusz Lokacyjny Plus SFIO zostaną opublikowane na stronie internetowej nowe numery rachunków bankowych do wpłat bezpośrednich.

Docelowo, jeszcze w 2018 r. GAMMA TFI zostanie połączone z PKO TFI, a w grupie PKO Banku Polskiego pozostanie jedno towarzystwo funduszy inwestycyjnych – PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. W ofercie, obok produktów PKO TFI, pozostaną natomiast fundusze GAMMA pod marką GAMMA Fundusze.

Połączenie GAMMA TFI (wcześniej KBC TFI) z PKO TFI nie będzie miało wpływu na politykę inwestycyjną prowadzoną w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez GAMMA TFI, ani poziom ryzyka poszczególnych produktów. Fundusze inwestycyjne GAMMA TFI, co do zasady pozostaną zarządzane według tych samych strategii, na które zdecydowali się Państwo wybierając poszczególne rozwiązania. Jeśli po połączeniu Towarzystw miałyby nastąpić jakiekolwiek zmiany dotyczące strategii inwestycyjnych produktów z oferty GAMMA TFI, zostaną Państwo o tym wcześniej poinformowani w ramach publikacji ogłoszeń o zmianach statutów funduszy, dokonywanych zgodnie z ich postanowieniami i przepisami prawa, na stronie internetowej.

W konsekwencji połączenia Towarzystw, obecni Klienci dawnego KBC TFI zyskują silnego partnera jakim jest Grupa PKO Banku Polskiego. Oznacza to zupełnie nowe możliwości rozwoju znanych i cenionych produktów inwestycyjnych dawnego KBC TFI, radykalnego poszerzenia sieci ich dystrybucji oraz możliwości obsługi – zarówno tej tradycyjnej, jak i opartych o najnowsze technologie kanałów zdalnych, a także wykorzystania olbrzymiego potencjału PKO TFI.

Zapraszamy do wspólnego inwestowania w produkty inwestycyjne PKO TFI oraz GAMMA.

 

Nowa firma oraz nazwy Towarzystwa i funduszy/subfunduszy:

 

DOTYCHCZASOWA NAZWA

NOWA NAZWA

KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

GAMMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

KBC Parasol FIO, z wydzielonymi subfunduszami:

GAMMA Parasol FIO, z wydzielonymi subfunduszami:

KBC Akcji Małych i Średnich Spółek

GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek

KBC Akcyjny

GAMMA Akcyjny

KBC Globalny Akcyjny

GAMMA Globalny Akcyjny

KBC Aktywny

GAMMA Aktywny

KBC Stabilny

GAMMA Stabilny

KBC Obligacji Korporacyjnych

GAMMA Obligacji Korporacyjnych

KBC Obligacji Korporacyjnych Plus

GAMMA Obligacji Korporacyjnych Plus

KBC Globalny Obligacyjny

GAMMA Globalny Obligacyjny

KBC Papierów Dłużnych

GAMMA Papierów Dłużnych

KBC Pieniężny

GAMMA Pieniężny

KBC Portfel VIP SFIO, z wydzielonymi subfunduszami:

GAMMA Portfel VIP SFIO, z wydzielonymi subfunduszami:

KBC Portfel Akcji Średnich Spółek

GAMMA Portfel Akcji Średnich Spółek

KBC Portfel Akcyjny

GAMMA Portfel Akcyjny

KBC Portfel Obligacyjny

GAMMA Portfel Obligacyjny

KBC Portfel Pieniężny

GAMMA Portfel Pieniężny

KBC Parasol Biznes SFIO, z wydzielonymi subfunduszami:

GAMMA Parasol Biznes SFIO, z wydzielonymi subfunduszami:

KBC GAMMA

GAMMA

KBC DELTA

DELTA

KBC SIGMA Obligacji Plus

SIGMA Obligacji Plus

KBC ALFA SFIO

ALFA SFIO

KBC OMEGA FIZ

OMEGA FIZ

KBC Alokacji Sektorowych FIZ

GAMMA Alokacji Sektorowych FIZ

KBC Negative Duration FIZ

GAMMA Negative Duration FIZ

mFundusz Lokacyjny Plus SFIO

mFundusz Lokacyjny Plus SFIO

 

 

Poniżej znajdą Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące przejęcia KBC TFI:

 

1. Jaki jest harmonogram połączenia KBC TFI z Grupą PKO Banku Polskiego?

Etap 1

12.12.2017 r.

KBC TFI stało się częścią Grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego.

Etap 2

28.02.2018 r.

Zmiana nazwy towarzystwa.

KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych przekształci się w GAMMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.

Zmiana nazw poszczególnych produktów.

W nazwach funduszy i subfunduszy zniknie odwołanie do KBC, a pojawi się słowo GAMMA, np.

KBC Akcyjny        ->       GAMMA Akcyjny

KBC Pieniężny      ->       GAMMA Pieniężny

Etap 3

połowa 2018 r.

Połączenie GAMMA TFI z PKO TFI.

 

2. Co stanie się z funduszami KBC TFI po połączeniu obu Towarzystw?

W Grupie PKO Banku Polskiego pozostanie jedno towarzystwo funduszy inwestycyjnych, tj. PKO TFI (GAMMA TFI połączy się z PKO TFI).

W ofercie, obok funduszy PKO TFI, pozostaną fundusze GAMMA. Zamiarem jest zachowanie odrębności produktowej i marketingowej popularnych wśród Klientów funduszy obecnego KBC TFI.

Na koniec lutego br. zmianie ulegną nazwy poszczególnych funduszy inwestycyjnych KBC TFI. Człon nazwy „KBC” zostanie zastąpiony przez słowo „GAMMA”.

 

3. Jakie będą nazwy funduszy po rebrandingu KBC TFI na GAMMA TFI?

Zgodnie z zapisami umowy zakupu KBC TFI jesteśmy zobowiązani do zmiany nazwy KBC TFI. Nową nazwą będzie GAMMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (nawiązujące do flagowego produktu dzisiejszego KBC TFI, tj. subfunduszu KBC GAMMA). Wraz ze zmianą nazwy spółki, zmienią się nazwy jej wszystkich produktów. Zniknie w nich odwołanie do KBC i pojawi się słowo GAMMA.

 

4. Gdzie w chwili obecnej można dokonać zleceń i dyspozycji dotyczących funduszy KBC TFI?  

Uzyskanie informacji na temat oferty produktowej KBC TFI, złożenie zleceń i dyspozycji podpisanie umowy o dostęp do swoich rejestrów przez Internet lub telefon, co daje możliwość równoległej zdalnej obsługi, mogą Państwo dokonać w:

• Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego - lista punktów: http://www.dm.pkobp.pl/placowki/

• Oddziałach partnerów dystrybucji zewnętrznej – lista partnerów: https://gammafundusze.pl/gdzie_kupic

Na chwilę obecną w Grupie PKO Banku Polskiego, klienci KBC TFI są obsługiwani w ramach umowy dystrybucyjnej w 33 punktach należących do Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego.

Jednocześnie trwają prace nad rozszerzeniem sieci dystrybucji o kolejne placówki PKO Banku Polskiego. Jak tylko możliwość ta zostanie uruchomiona poinformujemy Państwa o tym w oddzielnej komunikacji.

 

5. Czy zmiana grupy kapitałowej ma wpływ na moje środki w funduszach KBC TFI?

Nie. Zakup KBC TFI przez Grupę PKO Banku Polskiego nie ma wpływu na to gdzie są ulokowane i przechowywane Państwa środki. Fundusze inwestycyjne posiadają oddzielną osobowość prawną, więc zmiana właściciela nie wpływa bezpośrednio na Państwa inwestycje.

Docelowe połączenie KBC TFI (a od marca GAMMA TFI) z PKO TFI oznacza szereg korzyści dla funduszy KBC TFI, m.in. w postaci dostępu do szerszej infrastruktury oraz doświadczenia i wiedzy połączonych towarzystw i ich pracowników.

 

6. Czy w związku z przejęciem KBC TFI przez Grupę PKO Banku Polskiego zmianie ulegną strategie inwestycyjne poszczególnych funduszy?

Połączenie KBC TFI z Grupą PKO Banku Polskiego nie ma wpływu na politykę inwestycyjną prowadzoną w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez KBC TFI, ani poziom ryzyka poszczególnych produktów.

Fundusze inwestycyjne KBC TFI, co do zasady pozostają zarządzane według tych samych strategii, a które zdecydowali się Państwo wybierając poszczególne rozwiązania.

Jeśli po połączeniu obu Towarzystw miałyby nastąpić jakiekolwiek zmiany dotyczące strategii inwestycyjnych funduszy KBC TFI (GAMMA TFI), zostaną Państwo o tym odpowiednio wcześnie poinformowani w ramach ogłoszeń o zmianach statutów tych funduszy, dokonywanych zgodnie z ich postanowieniami i przepisami prawa, na stronie internetowej KBC TFI (GAMMA TFI).

Zmiany strategii inwestycyjnej funduszu inwestycyjnego wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia. Z uwagi na powyższe będą Państwo mogli z wyprzedzeniem podjąć ewentualne decyzje dotyczące zainwestowanych środków, tj. złożyć zlecenia konwersji/zamiany/nabycia lub odkupienia i wypłaty środków.

 

7. Co zrobić w sytuacji gdy posiadam produkty inwestycyjne KBC TFI? Czy w związku z połączeniem KBC TFI z Grupą PKO Banku Polskiego, Klienci powinni zmienić swoją strategię inwestycyjną?

Fakt przejęcia KBC TFI przez Grupę PKO Banku Polskiego oraz docelowe połączenie KBC TFI z PKO TFI nie rodzą konieczności jakichkolwiek zmian w portfelach inwestycyjnych. Fundusze inwestycyjne KBC TFI pozostają zarządzane według tych samych strategii, na które zdecydowali się Państwo wybierając poszczególne rozwiązania. Poziom ryzyka w funduszach również nie ulega zmianie.

Gdyby miały nastąpić jakiekolwiek zmiany dotyczące strategii inwestycyjnych produktów KBC TFI, zostaną Państwo o tym odpowiednio wcześnie poinformowani w ramach ogłoszeń o zmianach statutów tych funduszy, dokonywanych zgodnie z ich postanowieniami i przepisami prawa, na stronie internetowej KBC TFI (GAMMA TFI).

Zmiany strategii inwestycyjnej funduszu inwestycyjnego wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia. Z uwagi na powyższe będą Państwo mogli z wyprzedzeniem podjąć ewentualne decyzje dotyczące zainwestowanych środków tj. złożyć zlecenia konwersji/zamiany/nabycia lub odkupienia i wypłaty środków.

 

8. Co stanie się z flagowym subfunduszem KBC GAMMA, po połączeniu GAMMA TFI z PKO TFI?

Flagowy fundusz inwestycyjny zarządzany przez KBC TFI, subfundusz KBC GAMMA, w momencie zmiany nazwy Towarzystwa z KBC TFI na GAMMA TFI (koniec lutego br.) zmieni nazwę na „GAMMA”. Taka nazwa pozostanie też po połączeniu GAMMA TFI z PKO TFI. Z punktu widzenia klienta, subfundusz KBC GAMMA SFIO (po zmianie nazwy GAMMA SFIO) pozostanie bez zmian, tzn. zachowana zostaje jego polityka inwestycyjna, jak i zarządzający.

Nazwy pozostałych funduszy i subfunduszy KBC również ulegną zmianie (słowo KBC w nazwie zostanie zamienione słowem GAMMA).

 

9. Co zyskają Klienci KBC TFI z włączenia Towarzystwa do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego? Jakie są korzyści dla Klientów KBC TFI z połączenia z Grupą PKO Banku Polskiego?

Dzięki włączeniu KBC TFI do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego, Klienci KBC TFI zyskają:

  • Stabilność i wiarygodność największej polskiej grupy finansowej.
  • Korzyści z potężnego zaplecza organizacyjnego, kapitałowego i merytorycznego jakie oferuje Grupa PKO Banku Polskiego.
  • Dostęp do najszerszej oferty inwestycyjnej w Polsce w ramach jednego TFI.
  • Dostęp do know how i wieloletniego doświadczenia silnego zespołu zarządzających.
  • Znaczne poszerzenie możliwości obsługi – zarówno tej tradycyjnej, opartej o szeroką sieć oddziałów PKO Banku Polskiego, placówek Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego, jak i obsługi opartej o najnowsze technologie kanałów zdalnych.

10. Co zyskają Klienci PKO Banku Polskiego po włączeniu KBC TFI do Grupy PKO Banku Polskiego? Jakie są korzyści dla Klientów PKO Banku Polskiego?

Dzięki włączeniu KBC TFI do Grupy PKO Banku Polskiego, Klienci Banku zyskają dostęp do jeszcze szerszej palety funduszy inwestycyjnych. Oprócz dotychczasowej oferty funduszy inwestycyjnych PKO TFI, Klienci będą mieli dostęp do cenionych przez inwestorów funduszy inwestycyjnych KBC TFI (w przyszłości linia produktowa funduszy GAMMA). Obecnie trwają prace nad uruchomieniem dystrybucji produktów KBC TFI w sieci sprzedaży PKO Banku Polskiego.

 

11. Dodatkowe pytania

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania zachęcamy do kontaktu pod adresem:

« Powrót do listy aktualności

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj
×Zamknij powiadomienie