GAMMA TFI - Towarzystwo funduszy inwestycyjnych

Likwidacja GAMMA Obligacji Korporacyjnych Plus

15 Marzec 2018

Informacja o planowanej likwidacji GAMMA Obligacji Korporacyjnych Plus

Na podstawie art. 41 ust. 2 lit. b) statutu GAMMA Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w związku ze spadkiem w Dniu Wyceny 31 stycznia 2018 r. wartości aktywów netto subfunduszu GAMMA Obligacji Korporacyjnych Plus, dawniej KBC Globalny Ochrony 90 Listopad („Subfundusz”) poniżej kwoty 5.000.000 złotych Zarząd GAMMA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. podjął decyzję o likwidacji Subfunduszu. Likwidacja rozpocznie się w dniu 29 marca br., a jej zakończenie planowane jest na dzień 29 maja br.

W związku z tym, przyjmowanie wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa oraz zleceń nabycia, zamiany i odkupienia jednostek uczestnictwa Subfunduszu zostanie zakończone z dniem 27 marca 2018 r.

Od dnia rozpoczęcia likwidacji Subfunduszu, tj. 29 marca br. do dnia jej planowanego zakończenia, tj. 29 maja br., środki Uczestników Subfunduszu będą zablokowane, zaś aktywa Uczestników, którzy będą posiadali w okresie likwidacji jednostki uczestnictwa Subfunduszu zostaną obciążone jej kosztami. W dniu zakończenia likwidacji środki Uczestników Subfunduszu zostaną wypłacone na rachunek bankowy wskazany przez Uczestników na rejestrze jako rachunek dla odkupień.

« Powrót do listy aktualności

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj
×Zamknij powiadomienie